MILJÖ & KLIMATPÅVERKAN BETONG | CSCAB
Pageloader

MILJÖ & KLIMATPÅVERKAN

/MILJÖ & KLIMATPÅVERKAN

Miljö - klimatpåverkan Vi är medvetna om klimatpåverkan och olika miljöproblem Betong återvinns till 100 %. Den har sitt ursprung i berg och sten och återgår så småningom till berg och sten, oftast i form av fyllnadsmaterial. Betong innehåller inte utfasningsämnen eller andra miljöbovar klassade som farliga för hälsa eller miljö. Koldioxid släpps ut vid tillverkning av cement. Men utsläppen har påtagligt minskat de senaste 20 åren.

Vi är medvetna om klimatpåverkan och olika miljöproblem. Betong återvinns till 100 %.