Betong, Betongservice Sverige - Professionella ByggtjÀnster | CSCAB | CSCAB
Betong,

Betong

/Betong
Betong,

FAKTA OM BETONG

Betong är robust och långsiktigt hållbart med lång livslängd och litet drift- och underhållsbehov med kvalitet som håller över tid. Betong brinner inte, tål fukt och möglar inte och kan återvinnas till 100%. På grund av sin vikt är betong ljuddämpande och lufttät. Med betong kan man bygga industriellt och kostnadseffektivt.

Vid konstruktioner som fundament, broar, byggnader eller hus finns det oändliga möjligheter att utföra en konstruktion tack vare betongens höga hållfasthet, formbarhet och långa spännvidd. Till det ska läggas de estiska möjligheterna där i princip bara fantasin sätter gränser.

Betong,

BESTÄNDIGHET

Betongen har en lång historia – och en lång livslängd. Under romartiden var användningen av så kallad antik betong stor och det finns fortfarande byggnader från den tiden som varje år beundras av hundratusentals besökare – till exempel Pantheon i Rom.

Betongbyggnadstekniken föll efter romartiden i glömska och kom inte igång riktigt igen förrän på slutet av 1700-talet. Sedan dess har användningen å andra sidan ökat rejält och betong är i dag världens mest använda byggmaterial.

Betongens beständighetsegenskaper, dvs dess förmåga att under lång tid motstå miljöpåfrestningar, är avgörande för livstidskostnader, renoverings – och demoleringsbehov och därmed för den totala resursanvändningen över lång tid. Materialets beständighet har givetvis en koppling till de fysikaliska och kemiska egenskaperna.

Betong,

BRAND

Valet av byggmaterial har stor betydelse för byggnadens brandsäkerhet. Ur brandskyddssynpunkt är betong därför ett bra val. Betong brinner inte. Betong avger inte rök eller giftiga gaser. Betong smälter inte. En betongstomme behåller sin bärande kapacitet även vid brand.

Betong,

ENERGI

Betong är värmetrögt. Det innebär att materialet har hög inbyggd kapacitet att lagra överskottsvärme (gratisenergi) i ett hus och som sedan kan användas när det finns ett underskott.

Betong,

FUKT

Problem med fuktskador i hus är idag omfattande. Därför är det viktigt att använda fukttåliga material som betong. Betong tål fukt och kan tillverkas så att det i praktiken blir helt vattentätt.
I motsats till organiska material, t ex trä, kan betong inte ruttna eller mögla. Tätheten i kombination med fukttåligheten gör den lämplig inte bara i hus utan även i miljöer som är hårt utsatta för väta, t.ex. i vattentorn, bassänger och avloppssystem.